Geri Dönüşüm

geri1

                                                             GERİ DÖNÜŞÜM ÇEVREYE YARAR SAĞLAR

 • Doğanın ancak birkaç yüzyılda hatta birkaç binyılda (5000 yıla kadar) tümüyle yok edebildiği atıkların doğaya terk edilmesini önler.
 • Plastik, metal, cam ve kâğıt geri dönüşümde elektrik tasarrufu sağlanır.Örneğin bir metal kutunun hammaddeden üretilmesi için tüketilecek elektriğin 100 birim olduğunu varsayılırsa, kullanılmış metal kutudan üretilecek yeni metal kutu için tüketilecek elektriğin 5 birime kadar düştüğü görülecektir. Bu ürettiği ve dolayısıyla tükettiği elektriğin yaklaşık yarısını (%50) havayı büyük miktarlarda karbon bileşikleriyle karbon dioksit ve karbon monoksit gibi) dolduran termik santrallerden sağlayan Türkiye için oldukça önemli bir noktadır.

                                                         GERİ DÖNÜŞÜM EKONOMİ’YE YARAR SAĞLAR

 • Atıkların bir köşeye atılıp çürümeye terk edilmesi yerine ekonomiye dönüşünü sağlar.
 • Hammadde üretiminde elektrik tasarrufu sağlayarak işletmeleri daha karlı kılar.
 • Belediyelerce işletilen geri dönüşüm tesisleri belediyelere azımsanamıyacak miktarda nakit girişi sağlamaktadır.
 • Ambalaj atıklarının yaygın geri dönüşümünde ise firmaların ambalaj giderleri büyük ölçüde düşeceğinden özellikle tüketiciye yansıyan fiyatlarda belli bir düzeye kadar düşüşler görülebilir.
 • Kimi geri dönüşümlü malzemenin hammaddesi Türkiye’de bulunmadığından yurtdışından ithal edilmektedir.
 • Geri dönüşümlü malzemelerin yapıldığı toprak kaynaklı hammaddeler uzaklardan değil, doğrudan üretimin yapıldığı kentlerden toplanacağından hammaddelerin ulaşım giderleri büyük oranda düşer.

GERİ DÖNÜŞÜM KENTSEL EKOLOJİ’YE YARAR SAĞLAR

 • Geri dönüşümün belediyeye yapacağı ekonomik katkı özellikle temizlik işlerinin niteliğinde yükselişe neden olur.
 • Geri dönüşümlü atıkların her gün toplanma zorunluluğu olmadığından her gün toplanması gereken atık miktarı azalır, bu atıkların daha düzenli toplanmasını sağlar
 • Kentin değerli arazilerinin çöplük olarak kullanılmasının önüne bir ölçüde geçilebilir. Daha az sayıda çöplük, daha az noktada etrafta uçuşan naylonlar, daha az noktada iğrenç kokular demektir.
 • Bir kentte geri dönüşüm uygulamasının yapılması, o kentteki plajlarının ya da marinalarının mavi bayrağa sahip olabilmesi için o plaj da marina da atıkların ayrı ayrı toplanıyor olmaları gerekir.